top of page
Facebook thumbnail.jpg

LJUS OCH MÖRKER

TEXT HARRY MARTINSON

MUSIK ADRIAN ERIKSSON

Ljus och mörker, för röst och ensemble, består av tolv sånger med förspel till dikter av Harry Martinson. Sångcykeln berör frågor kring klimatförändringar, miljöförstöring, artutdöende, social rättvisa, människans relation till naturen och vår plats i universum.

 

Texterna är hämtade ur Dikter om ljus och mörker, som trots att den skrevs redan 1971 innehåller flera dikter med vilka Martinson varnade för konsekvenserna av en kommande klimatkris. Martinson med sin särskilda skärpa att observera naturen och samtiden, får oss att reflektera över många av vår tids stora frågor.

 

“Naturens lagar är redan på väg

att ställa oss alla mot väggen.

Den vöggen är lag av naturen.

Den saknar evangelium.

Den stora sorgen måste vi alla dela.

Då blir den möjlig att bära.”

 

(Den stora sorgen, ur Dikter om ljus och mörker)

Ljus och mörker

Förspel

I. Världsklockan

II. Den stora floden

III. Kritisk vandring

IV. Avgrunderna

V. Blad

VI. Gåtan

VII. Ringaren

VIII. Li Kans rädsla

IX. Hårdnande sagor

X. Hårt åskväder

XI. Gamen i klockan

XII. Den stora sorgen

Skärmdump Världsklockan.png

I. Världsklockan

Förspel Stenhammarsalen_bild.jpg

Förspel från uruppförandet i Göteborgs konserthus 2022.

XII. Den stora sorgen

bottom of page